Хоризонтална маркировка с бои на акрилна и водна основа

Висококачествени пътни маркировки

• Имаме възможност да полагаме висококачествени пътни маркировки от Тип I и Тип II с 1-компонентни бои на акрилна и водна основа, с повишена нощна видимост при мокро време.

•Тези технологии са подходящи за постоянни и временни пътни маркировки на бетонови и асфалтови повърхности. Те се използват за маркиране на национални пътища и магистрали, летища, автомобилни паркинги, велоалеи и т.н.

Висококачествено безвъздушно оборудване

• „БИТУЛАЙТ” ООД използва висококачествено безвъздушно (еърлес) оборудване за полагане на подходяща пътна маркировка на различните видове пътища.

• Отличното качество на положените пътни маркировки е фирмената запазена марка, поради високотехнологичните машини, опитни екипи от професионалисти и многобройните доволни клиенти.

Видимост и съпротивление на хлъзгане

• За всеки отделен проект се използват различни смеси от светлоотразителни перли и съставки против хлъзгане за осигуряване на необходимата видимост и съпротивление на хлъзгане в различните метеорологични условия.

• Пътните маркировки удовлетворяват изискванията за трайност на класове Р5 и Р6.

SYSTEM “2+1” – PAINT (1); INJECTED GLASS BEADS (2); DROP-ON GLASS BEADS (3)

„БИТУЛАЙТ” ООД предлага 1-компонентни бои, положени по СИСТЕМА „2+1”

ПРЕДИМСТВА НА СИСТЕМАТА „2+1”:

1/ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ:

2/ЗА ТРАНСПОРТНИ ОТДЕЛИ:

9

Висока светлоотразителност от момента на полагане през целия експлоатационен период;

9

Не изисква допълнителна инвестиция;

9

Високата трайност намалява нуждата от повторно маркиране и следователно увеличава сигурността за шофьорите;

9

Икономически изгодна;

9

В съответствие с националните и европейски норми и стандарти.

9

Стъклените перли предлагат високи и постоянни експлоатационни качества;

9

Дългосрочна изгода, благодарение на повишената трайност;

9

Изцяло адаптирана към интензивен автомобилен трафик.

НА СИСТЕМАТА „2+1” за хоризонтална пътна маркировка значително превъзхожда по качество маркировките, положени по Система „1+1” (боя и перли). Пътните маркировки, положени по СИСТЕМАТА „2+1”, се отнасят към класа на трайните пътни маркировки и са преднаначени за пътища с повишена интензивност на трафика.