Студен пластик

2-КОМПОНЕНТЕН СПРЕЙ СТУДЕН ПЛАСТИК – ЕЪРЛЕС МАРКИРОВКА 98:2

Пътна маркировка със спрей студен пластик с висока светлоотразителност и трайност при мокро време.
Тънкослойна маркировка, еквивалентна на дебелослойните.
Икономично и лесно решение, което комбинира втвърдител, спрей студен пластик, инжектиран микс от стъклени перли и противохлъзгащи съставки и перли за поръсване – микс от стъклени перли и противохлъзгащи съставки.

СТУДЕН ПЛАСТИК АГЛОМЕРАТ ТИП II МАРКИРОВКА

Поради отличната нощна видимост при мокро време, студено пластичните агломератни структури все повече биват ползвани за Студенопластични Тип II маркировки. Водата лесно се отцежда от повърхността на маркировката. Маркировките от Тип II, дори с по-малко съдържание на поръсени перли, нямащи воден филм на повърхността, отразяват светлината и осигуряват висока видимост при мокри условия. Вибрациите и шумът, които създават структурираните маркировки „събуждат” шофьорите и повишават тяхното внимание. Повърхността на структурираните маркировки осигурява добро сцепление.
Маркировката се характеризира с висока трайност, ниска изтриваемост и намалено задържане на мръсотия.