За нас

БИТУЛАЙТ ООД е производствено предприятие, специализирано в полагането на хоризонтална пътна маркировка, производство и монтаж на вертикална пътна сигнализация, запълване на пукнатини. Дейността на компанията се състои в строителството и поддръжката на големи инфраструктурни обекти от национално и европейско значение, основно на територията на Република България, както и в обезопасяването на националната пътна мрежа, уличните системи в големите градове и маркировка на наземни съоръжения на въздушния и водния транспорт. Дружеството осъществява дейността си в отрасъл “Строителство”, подотрасъл “Пътно строителство” с основен предмет на дейност: Проектиране, изграждане и поддържане на хоризонтална пътна маркировка, доставка на оборудване за хоризонтална пътна маркировка, както и сервиз на такава техника, производство и монтаж на вертикална пътна сигнализация, запълване на фуги и пукнатини в пътната настилка.

Антон Тасков

Антон Тасков

Главен мениджър

taskov@bituleit.com

Десислава Галова

Десислава Галова

Офис мениджър

office@bituleit.com

Александър Тасков

Александър Тасков

Мениджър

ataskov@bituleit.com

Красимир Христов

Красимир Христов

Технически ръководител

hristov@bituleit.com

Виктор Николов

Виктор Николов

Технически ръководител

victor@bituleit.com

Валя Божинова

Валя Божинова

Главен счетоводител

office@bituleit.com