BITULEIT

Пътна маркировка

BITULEIT

Пътна маркировка

BITULEIT

Пътна маркировка

BITULEIT

Запълване на пукнатини

BITULEIT

Пътни знаци

Какво предлагаме

Хоризонтална пътна маркировка

Компанията предлагa маркировка с бои на акрилна и водна основа,термопластична боя и студен пластик, маркировка на летища и др.

Вертикална пътна сигналзиация

Предлагаме проектиране и производство на вертикална пътна сигналзиация – стандартни и нестандартни пътни знаци и табели.

Запълване на пукнатини в пътната настилка

Системата с нагорещен въздух под налягане (HPS) е новоразработена система в запълването на пукнатини в пътни настилки.

За нас

БИТУЛАЙТ ООД е производствено предприятие, специализирано в полагането на хоризонтална пътна маркировка, производство и монтаж на вертикална пътна сигнализация, запълване на пукнатини. Дейността на компанията се състои в строителството и поддръжката на големи инфраструктурни обекти от национално и европейско значение, основно на територията на Република България, както и в обезопасяването на националната пътна мрежа, уличните системи в големите градове и маркировка на наземни съоръжения на въздушния и водния транспорт. Дружеството осъществява дейността си в отрасъл “Строителство”, подотрасъл “Пътно строителство” с основен предмет на дейност: Проектиране, изграждане и поддържане на хоризонтална пътна маркировка, доставка на оборудване за хоризонтална пътна маркировка, както и сервиз на такава техника, производство и монтаж на вертикална пътна сигнализация, запълване на фуги и пукнатини в пътната настилка.

Пътна маркировка,поставяне на пътни знаци, запълване на пукнатини?

Нашият екип ще се справи с това.